CO2OKEE! Nu hebben onze twee gewaardeerde TBI woonconcepten lekkerEIGENhuis en beterBASIShuis allebei een klimaatvriendelijke CO2ling. Dat betekent: we kunnen deze woningen nú al bouwen in een CO2OKEE variant, Paris Proof niveau 2025!! En betaalbaar! Een flinke sprong vooruit.

Het WHY-HOW-WHAT van CO2OKEE

In het akkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt voor de maximale CO2 uitstoot wereldwijd om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Dat wordt dringen, want hoe langer we wachten, hoe lager de CO2-budgetten worden, óók voor de bouw. We hebben dus actie in de taxi nodig. Concreet: de CO2OKEE varianten van beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis liggen nu op 160 kg embodied carbon CO2-eq per m2 en liggen hiermee op het niveau van de CO2-budgetten in 2025. Na deze eerste stap zullen wij onze pijlen richten op 2030: dan ligt de lat op nog maar 120 kg embodied carbon CO2-eq per m2. Hiervoor zullen we compleet nieuwe paden moeten bewandelen – het moet echt ánders. Hoe? Daar zijn we nu natuurlijk ook al mee bezig, bij TBI WOONlab. We komen er binnenkort op terug!

‘Het zijn dezelfde, gewilde conceptwoningen. 100% gelijk in kwaliteit. Maar door slimme aanpassingen in casco, gevel, vloeren, installaties en afwerking zitten ze nu al op het in Parijs afgesproken niveau voor 2025. Ongeveer een halvering van CO2 ten opzichte van de reguliere nieuwbouwwoningen volgens de benchmark Barometer CO2eq Lente-akkoord referentiejaar 2021. Allemaal zéér meetbaar en betaalbaar. Supertrots op!’
Rik Hulsman, directeur TBI WOONlab