Disclaimer

ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep besteden een constante zorg aan de website, ondanks dat kunnen ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep verstrekken door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep alles in het werk stellen om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep zijn zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. ERA Contour, Hazenberg Bouw, Koopmans Bouwgroep kunnen dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep.


Patrick van Bladel
Commercieel bedrijfsleider
TBI WOONlab
E-mail: p.vanbladel@tbi.nl
Telefoon: 06 - 115 139 02

Twitter

@tbiwoonlab

- 7 days ago

RT @HazenbergBouw: Volledige scan bevordert bouwsnelheid conceptuele woningen. @HazenbergBouw heeft alle risico's bij woningbouwproject Cér…
h J R
@tbiwoonlab

- 7 days ago

Volledige scan bevordert bouwsnelheid conceptuele woningen. @HazenbergBouw heeft alle risico's bij woningbouwprojec… https://t.co/DtlT5ZcQKm
h J R
@tbiwoonlab

- 13 days ago

Grote diversiteit in conceptbouwproject Karspelhof Amsterdam. @ERAContour timmert lekker aan de weg op het gebied v… https://t.co/g4X5Tt5lfU
h J R
@tbiwoonlab

- 15 days ago

RT @koopmansbouw: Zoveel mensen, zoveel wensen. Dus zoveel verschillende woningen. Geen probleem bij onze #conceptwoningen! https://t.co/dr
h J R

Privacy StatementDisclaimer |TBI WOONlab is een samenwerking tussen TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. Copyright © 2017 Alle rechten voorbehouden.