theme logo

TBI WOONlab houdt zich bezig met conceptueel bouwen. Maar wat is het verschil ten opzichte van de traditionele bouw? Projectleider Roel Navis en zijn twee collega’s Kim Damhuis en Anneke Peters weten er alles van. Vanuit Koopmans Bouwgroep werken zij veel samen aan projecten die worden gemaakt met de concepten van TBI WOONlab. Ze vertellen ons álles wat we willen weten over de conceptuele bouw.

Het traject begint altijd bij Kim en Anneke, beiden werkzaam als projectcoördinator. “Wij zorgen onder andere voor de technische tekeningen, de vergunningen en de prijsvorming. Alle zaken die wij voorbereiden komen uiteindelijk samen in de informatieoverdracht aan de afdeling realisatie“,  vertelt Anneke. Korte communicatielijnen tussen de afdelingen zijn dus van groot belang. “De informatieoverdracht moet zo volledig mogelijk zijn“,  vertelt Roel. “Borging van kennis en de onderbouwing van bepaalde gemaakte keuzes, zijn heel belangrijk. Op het moment dat het voor mij niet herleidbaar is waar keuzes vandaan komen, moet ik alles weer opnieuw onderzoeken.”

Bij de modulaire woonconcepten gaat het gehele traject snel. Alle voorbereidingen vinden plaats in precies dertien weken. “Het tempo ligt bij deze projecten heel hoog en dat is wel een uitdaging. Je werkt snel, maar je wil natuurlijk zo min mogelijk fouten maken”, legt Kim uit. De collega’s zijn het er over eens dat goede communicatie daarom erg belangrijk is. “Tijdens vergaderingen delen projectleiders, coördinatoren, leidinggevenden en calculators hun inzichten en ervaringen. Iedereen doet daar zijn voordeel mee door deze kennis toe te passen tijdens nieuwe projecten.” Vervolgt Kim haar verhaal. “Daardoor blijven we dus continue ontwikkelen en kunnen we de trajecten steeds beter en sneller doorlopen”, voegt Anneke daar nog glimlachend aan toe.

Maar net als in ieder werkveld, hebben ook Anneke, Kim en Roel te maken met uitdagingen binnen hun werkzaamheden. “De veranderingen in techniek en installaties moet je echt nauwkeurig blijven volgen. Waar je vroeger bijvoorbeeld alleen te maken had met een ketel, gaan we nu natuurlijk vrijwel overal over op de warmtepomp. Als je daarbij alle eisen bekijkt en je verdiept in het uitgebreide leidingwerk, dan zit daar echt wel een flinke uitdaging”, vertelt Anneke. Kim vult aan dat ook het up to date houden van de kennis soms een uitdaging is. “Je moet altijd zorgen dat de vraag van de opdrachtgever vertaald kan worden naar een goede prijs, maar waarbij je ook rekening houdt met eventuele financiële consequenties van veranderende wet- en regelgeving. wordt er al ver van te voren aangekondigd dat er veranderingen komen, maar duurt het erg lang voor het ook daadwerkelijk definitief is. Als organisatie moet je daarop wel tijdig inspelen.”

“Niet alleen in het traject en de bouwmethodiek, maar ook in de werkwijze verschilt modulair, ofwel conceptmatig bouwen, van traditioneel bouwen”, vertelt Roel. “Bij traditionele bouw gaan we vaak op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Bij de modulaire bouw van conceptwoningen hebben we juist te maken met langdurige samenwerkingen met vaste co-makers. De kracht van zo’n vaste partij wordt vaak onderschat, maar het is echt een hele fijne manier van werken”, gaat Roel verder. “Met je co-makers weet je altijd wat je aan elkaar hebt en raak je steeds beter op elkaar ingespeeld. Ze weten wat ze moeten doen en denken ook echt mee in het creëren van meerwaarde.”

Dankzij de inzet van vaste co-makers kan er snel geschakeld worden. “Tijdens het hele project denken én werken deze partijen met ons mee”, vertelt Roel. “Daarnaast scheelt het dat er bij co-makers al van te voren afspraken zijn gemaakt." Het team is trots op alle mooie ontwikkelingen en op de goede samenwerking en dynamiek. Roel gaat nog regelmatig kijken bij projecten waaraan hij heeft gewerkt. “Het leuke aan dit werk is dat je het echt ziet groeien. Het begint met de stukken op papier. Daarmee wordt vervolgens een concreter plan gesmeed. Als ik na oplevering door de wijk loop en de gelukkige bewoners zie, dan voel ik me blij worden en dan weet ik: Hier is het echt gelukt.”
Close search