theme logo
Bij het TBI WOONlab zitten we samen met onze partners middenin de ontwikkeling van een circulaire conceptwoning. We zijn nu iets meer dan een half jaar bezig, maar wat hebben we eigenlijk gedaan, waar staan we nu en wat gaat er komen?

Samen met partners aan de slag

Het begon allemaal met het vinden van partners. Dit zijn woningcorporaties Stek uit Lisse en Woonstad Rotterdam. Daarnaast werken we samen met architect Thomas Rau en Alba Concepts. Samen met deze partners hebben we de methodieken voor de ontwikkeling bepaald. Methodieken als de ladder van Lansink (tien R’en) en de Layers van Brand (zes S’en) gebruiken we als sturingsmiddel. De Building Circularity Index van Alba concepts hanteren we om de circulariteit uit te kunnen drukken in een score.

Circulaire definitie

Samen met onze partners hebben we een workshop georganiseerd waarin we de circulaire definitie verder hebben vormgegeven en zijn gekomen tot een voorlopig schetsontwerp. Vanuit een modulaire en industriële benadering gaan we aan de slag. De circulaire conceptwoning verkopen we als het ware als een smartphone, bouwen we als een auto en nemen we uiteindelijk (in een volgende nog uit te werken versie 2.0) terug met statiegeld. In onderstaande illustraties geven we aan wat onze uitgangspunten zijn. Binnenkort meer over de circulaire conceptwoning in een interview met architect Thomas Rau en hoofd TBI WOONlab Rudy van Gurp.    
Close search