theme logo
Binnen het TBI WOONlab zetten we vol in op een circulaire bouweconomie. We zijn dan ook trots dat we bekend mogen maken dat we een circulaire conceptwoning gaan ontwikkelen. We staan op het moment aan de start van het ontwikkelproces en verwachten in de zomer van 2019 de eerste circulaire conceptwoning te bouwen.

Aansluiting op strategie

We sluiten met het bouwen van een circulaire conceptwoning aan op de strategie van TBI. Gasloze woningbouw is hierin de norm en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Wij willen onze milieu impact minimaliseren en onze kennis delen. Zo leren we van elkaar. Wendeline Besier, innovatiecoördinator binnen TBI WOONlab, vertelt: “We zitten met het TBI WOONlab in een dynamische woningmarkt welke in toenemende mate vraagt naar duurzame en circulaire oplossingen. De ontwikkeling van een circulaire conceptwoning past dan ook perfect in deze beweging. Het TBI WOONlab leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van deze innovatieve woning.”

De stappen naar een circulaire conceptwoning

Onze droom van een circulaire conceptwoning gaat uitkomen, maar hoe gaan we dat doen? Wendeline Besier vertelt: “We hebben een stappenplan opgesteld waarin we toewerken naar de bouw van onze eerste circulaire conceptwoning in de zomer van 2019. Het begint allemaal met het vaststellen van onze droom en de definitie daarvan. Maar we kunnen en willen dit niet alleen doen, daarom zoeken we actief naar bestaande en nieuwe co-makers waarmee we samen onze droom laten uitkomen. Samen met deze partners maken we onze circulaire ambities concreet en ontwikkelen we de visualisatie van het eerste prototype.” De volgende stap is het verder uitwerken, onderzoeken en toetsen van het circulaire concept. We besteden in deze fase aandacht aan (deel)thema’s als meetbaarheid (onder andere voor het milieu, impact van de materialen en het materialenpaspoort), BIM, installaties, materialen, etc. Op basis hiervan maken we een ontwerp. Hierop volgt de calculatie van de woning waarna we klaar zijn om te bouwen!

De uitdaging aangaan

Vanuit onze hoge ambities gaan we een spannend jaar tegemoet waarin we samen met onze in- en externe partners de uitdaging aangaan in de ontwikkeling van onze eerste circulaire conceptwoning. De kick-off is in januari 2019. Wordt vervolgd!
Close search