Schoolstraat

In nauwe samenwerking met geWOONhout zijn er 5 prachtige houten woningen volgens het innovatieve HOUTbaar HUIS concept gerealiseerd.

Deze HOUTbaar HUIS woningen zijn gebouwd met behulp van hoogwaardige houten modules die onder ideale omstandigheden in de fabriek zijn vervaardigd en vervolgens op de bouwlocatie zijn geassembleerd. Deze duurzame bouwmethode biedt diverse voordelen, zoals een snellere bouwtijd en een kostenefficiënter proces, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Het bouwen met hout heeft niet alleen positieve milieueffecten, maar zorgt ook voor een warme en natuurlijke uitstraling in de woningen. Bovendien heeft de industriële productie van de woningen geleid tot een minimale overlast voor omwonenden tijdens de bouwfase.

Share project