Vlaardings Geluk

De Vlaardingse wijk Babberspolder-Oost bestond voornamelijk uit goedkope portiekwoningen die niet meer voldeden aan de wensen van nu. Veel oorspronkelijke bewoners trokken weg. De wijk verpauperde en kreeg een slechte naam. Om het tij te keren, ontwikkelde Woningcorporatie Waterweg Wonen in nauwe samenwerking met ERA Contour een integraal vernieuwingsplan.

Het sluitstuk van deze samenwerking is Vlaardings Geluk III met 16 appartementen en 59 eengezinswoningen. Een deel daarvan zijn lekkerEIGENhuis-woningen waarbij de bewoners zelf hun huis konden samenstellen met behulp van de lekkerEIGENhuis-woonplanner. Geluk zit soms simpelweg in meebeslissen over je nieuwe thuis.
 

Share project